Feliks Dzerzjinskij, 11.9.1877-20.7.1926, sovjetisk politiker og topembedsmand. Dzerzjinskij var af polsk herkomst og i sin ungdom stærkt engageret i den revolutionære bevægelse i Litauen og Polen. I 1917 opholdt han sig i Moskva og Sankt Petersborg, hvor han kom til at spille en central rolle under Oktoberrevolutionen. Dzerzjinskij ledede den sovjetiske statssikkerhedstjeneste, Tjekaen, fra dens oprettelse i december 1917. Tjekaen var bolsjevikkernes vigtigste redskab under den "røde terror" i borgerkrigsårene 1918-20 og spredte siden sit netværk til hele det sovjetiske samfund. Dzerzjinskij var en hensynsløs, men ubestikkelig politiker og desuden en fremragende administrator. 1924-26 fungerede han som formand for Sovjetunionens Øverste Nationaløkonomiske Råd.