Artel, gammelt russisk begreb for arbejdsfællesskab, vistnok beslægtet med det italienske ord for håndværkere artieri. Artel går tilbage til 1200-t. og var betegnelsen for forskellige former for produktionsfællesskaber inden for håndværk og landbrug. Disse fællesskaber dannede senere grundlaget for kollektiviseringen af landbruget i Sovjetunionen.