Stakhanovbevægelsen, sovjetisk massekampagne, opkaldt efter kulminearbejderen Aleksej Stakhanov (1905-77), som i 1935 angiveligt overgik den gældende arbejdsnorm med 1400% ved hjælp af en række tekniske og organisatoriske fornyelser. I den følgende tid blev alle arbejdere, der på tilsvarende vis øgede produktiviteten, betegnet Stakhanovarbejdere. Samtidig blev Stakhanov selv lovprist som et lysende eksempel på det nye sovjetmenneske. Kampagnen afspejlede det voldsomme pres, som arbejderne blev udsat for i Stalintiden, og skal desuden ses i sammenhæng med den anden femårsplan (1933-37), der lagde speciel vægt på Sovjetsamfundets udnyttelse af ny teknologi.