Georgij Zjukov, 1896-1974, sovjetisk militærleder. Under 2. Verdenskrig spillede Zjukov en fremtrædende rolle i forsvaret af Moskva, Leningrad og Stalingrad, ligesom han havde en central position i Overkommandoen i Moskva og som Stalins personlige udsending ved fronten. Det var også Zjukov, der på Sovjetunionens vegne modtog tyskernes kapitulation 8.5.1945. Han faldt siden i unåde hos Stalin, men blev i 1955 udnævnt til forsvarsminister af Nikita Khrusjtjov. Zjukov blev atter fyret i 1957, formentlig fordi han ønskede at mindske Kommunistpartiets indflydelse på de væbnede styrker.