Georgij Malenkov, 1902-1988, sovjetisk politiker, ministerpræsident 1953-55. Malenkovs karriere fandt sted i det centrale partiapparat, hvor han i 1934 blev leder af Centralkomitéens personelafdeling og dermed en af Stalins betroede medarbejdere. Under 2. Verdenskrig var han medlem af Sovjetunionens Forsvarsråd, og i 1946 blev han fuldt medlem af Politbureauet samt viceministerpræsident. Ved Stalins død i 1953 blev Malenkov både ministerpræsident og ledende partisekretær, men pressedes snart til at afgive sidstnævnte embede til Khrusjtjov. Malenkov ønskede i nogen grad at udvide det private forbrug, og denne politik blev brugt af Khrusjtjov som påskud til at fælde ham som ministerpræsident i 1955. Et mislykket forsøg på at afsætte Khrusjtjov i 1957 medførte, at Malenkov som medlem af den såkaldte partifjendtlige gruppe blev frataget alle sine poster og sendt til Kasakhstan som kraftværksdirektør.