Den Røde Garde, de væbnede arbejdermilitser, der opererede i Rusland i 1917 med de enkelte fabrikker som base. De blev efterhånden domineret af bolsjevikker, men omfattede også bl.a. mensjevikker, socialrevolutionære og anarkister. Militserne tog aktiv del i den bolsjevikiske Oktoberrevolution, men deres betydning varierede stærkt fra sted til sted. Se også Den Røde Hær.