Jekaterina Furtseva, 1910-1974, sovjetisk politiker, kulturminister 1960-74. Typisk for sin generation gjorde Jekaterina Furtseva karriere først gennem Komsomol og derpå i Det Kommunistiske Parti, hvor hun 1954-57 var førstesekretær i Moskvaorganisationen og 1956-60 sekretær i Centralkomitéen; 1957-61 var hun som den første kvinde nogensinde medlem af partipræsidiet. Jekaterina Furtseva fulgte som kulturminister loyalt partiets restriktive linje i kulturpolitikken.