Alrussisk Sovjetkongres, formelt statsmagtens øverste organ i Den Russiske Sovjetrepublik fra Oktoberrevolutionen i 1917 til 1936; reelt var den uden større politisk betydning. Den første Alrussiske Sovjetkongres blev indkaldt allerede i juni 1917, da sovjetterne (de russiske arbejder-, bonde- og soldaterråd) endnu ikke indgik i det statslige system. På den anden kongres, der fandt sted samtidig med Oktoberrevolutionen, blev sovjetrepublikken proklameret.