Dekretet om fred, den sovjetiske regerings første lovakt efter magtovertagelsen i 1917. Dekretet om fred blev sammen med dekretet om jord vedtaget af 2. Sovjetkongres i oktober 1917 (november ifølge vesteuropæisk kalender). Begge dekreter var dels et forsøg på at imødekomme stærke folkelige krav, dels udtryk for ønsket om at realisere Lenins løfter om fred og jord. Dekretet om fred var henvendt til de krigsførende nationer med krav om forhandlinger mht. en retfærdig og demokratisk fred. Dekretet om jord ophævede godsejernes ejendomsret til jorden, men fastslog samtidig stik imod bolsjevikkernes hidtidige program, at almindelige bønders jord ikke skulle nationaliseres. Begge dekreter bar præg af at være improviserede proklamationer, ikke gennemarbejdede politiske programmer. Se Den Russiske Revolution.