Andrej Vlasov var en sovjetisk officer, der oprettede den antikommunistiske Russiske Befrielseshær. Som sovjetisk general deltog Vlasov i forsvaret af Moskva i december 1941, men kom i 1942 i tysk fangenskab. Han hjalp herefter med at rekruttere sovjetiske krigsfanger til Værnemagten og lod sig bruge i den nazistiske propaganda. Vlasov var dog hverken nazist eller antisemit, men russisk nationalist. Som andre russere blev han mødt med dyb uvilje af Hitler. Han fik ingen vigtige militære ledelsesfunktioner, og Befrielseshæren udviklede sig aldrig til en effektiv selvstændig styrke. Efter krigen blev Vlasov henrettet af de sovjetiske myndigheder.