Andrej Amalrik, 1938-1980, russisk forfatter og systemkritiker. Amalrik blev i 1965 idømt 21/2 års forvisning til Sibirien efter at have udgivet flere kritiske skuespil. I bogen Ufrivillig rejse til Sibirien (1967, da. 1971) beskriver Amalrik de forhold, som systemkritikerne levede under i Sibirien. I 1969 skrev han essayet Vil Sovjetunionen eksistere indtil 1984? (da. 1970), hvori han forudså regimets undergang, dels som følge af krig med Kina og dels pga. indre stridigheder. Bøgerne, som blev udgivet illegalt i USSR, vakte opmærksomhed i Vesten. I 1970 blev Amalrik idømt tre års straffearbejde for antisovjetisk virksomhed, og i 1976 blev han tvunget i eksil.