Georgij Pjatakov, 1890-1937, sovjetisk økonom og politiker. Pjatakov spillede en ledende rolle under revolutionen og borgerkrigen i Ukraine, Sydrusland og Uralregionen 1917-21. Han tog afstand fra den Nye Økonomiske Politik, NEP, der blev lanceret af Lenin i 1921, og støttede i de følgende år Trotskijs opposition mod Kommunistpartiets officielle linje. Alligevel fik han i disse år en række topposter i den økonomiske forvaltning. Selvom han siden bakkede op om Stalin, var han blandt dem, der blev dømt til døden i 1937 ved den anden store Moskvaproces.