Mikhail Tukhatjevskij, 1893-1937, sovjetisk militærleder, fra 1935 marskal af Sovjetunionen og førsteviceforsvarskommissær. Tukhatjevskij deltog som officer på bolsjevikkernes side i Den Russiske Borgerkrig 1918-20 og var siden en af drivkræfterne i moderniseringen af Den Røde Hær og udviklingen af den sovjetiske militærstrategi. Han havde flere sammenstød med Stalin og blev som tusinder af andre officerer henrettet under de store udrensninger i anden halvdel af 1930'erne.