Kulak, i Sovjetperioden betegnelse for bønder, der var dels lidt mere velstillede end gennemsnittet, dels modstandere af Stalins kollektivisering af landbruget. I slutningen af 1929 indledte Stalin en kampagne for "likvidering af kulakkerne som klasse", hvorunder 5-10 mio. bønder blev frataget deres ejendom og under umenneskelige vilkår deporteret til Sovjetunionens fjerneste egne.