NKVD, (fork.f. russ. Narodnyj komissariat vnutrennich del 'Folkekommissariatet for indenrigsanliggender'), den sovjetiske sikkerhedstjeneste 1934-43; se KGB.