Pionerorganisationen, (russ. Vsesojusnaja pionerskaja organisatsija im. V.I. Lenina 'Den leninske alunions-pionerorganisation'), gren af Sovjetunionens Kommunistiske Partis ungdomsorganisation Komsomol, oprettet i 1922. Organisationen omfattede 9-14-årige børn (pionerer, se også Oktoberbørn) og omfattede langt de fleste i denne aldersgruppe. Der fandtes ikke formaliserede optagelsesbetingelser. Organisationen kunne i sin opbygning og arbejdsform minde om spejderorganisationer, men dens funktion som et bredt politisk skolingsforum, der skulle forberede til medlemskab af Komsomol og parti, udgjorde en grundlæggende forskel. Pionerer bar uniform, hvis mest karakteristiske kendetegn var det røde halstørklæde. I perestrojkaperioden begyndte Pionerorganisationen at gå i opløsning. I de andre socialistiske lande fandtes tilsvarende organisationer.