Den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik, RSFSR, republikken, som blev oprettet efter kommunisternes magtovertagelse i 1917, og som fik sin første forfatning i juli 1918. Den blev dannet på grundlag af det gamle Russiske Imperiums kerneområder, Europæisk Rusland, og hertil områderne øst for Ural, Sibirien og Russisk Fjernøsten. Formelt var RSFSR føderalt opbygget med nationalt begrundede selvstyreområder (autonome republikker, autonome regioner og nationale kredse), men reelt var staten stærkt centralistisk. Russerne udgjorde ca. 80% af befolkningen i RSFSR, og der var dertil mere end 100 andre folkeslag. RSFSR var den største og vigtigste af de 15 republikker i Sovjetunionen (1922-91) med over tre fjerdedele af arealet, over halvdelen af befolkningen og ca. 70% af produktionen. Ved Sovjetunionens opløsning blev RSFSR til den selvstændige stat Rusland.