Apparatjik, (russ., af apparat 'indretning', af lat. apparatus, afledn. af apparare, af ad- 'til' og parare 'indrette', og det personangivende -tjik), russisk betegnelse for medarbejdere i Det Kommunistiske Partis, Komsomols, fagforeningernes og statsmagtens organer ("apparatet") i Sovjetperioden; ordet brugtes ofte nedsættende, også i andre lande.