Moskvateserne, beslutninger, der blev truffet på Kominterns anden kongres i Moskva i 1920 og fastlagde dens politiske og organisatoriske principper. Tankegangen bag beslutningerne var stærkt centralistisk. Partier, der tilsluttede sig Komintern, skulle arbejde under jernhård disciplin, rette sig efter enhver beslutning fra Kominterns ledende organer, bryde fuldstændigt med socialdemokraterne, opbygge et hemmeligt undergrundsapparat ved siden af det officielle parti og give uforbeholden støtte til de nye sovjetrepublikker. Med disse principper som udgangspunkt fik det sovjetiske kommunistpartis topledelse inden for kort tid fuld kontrol over Komintern.