Pavel Miljukov, 1859-1943, russisk historiker og politiker. Miljukovs afhandling fra 1892 om Peter den Stores reformer gjorde ham til en af landets førende historikere. Her og i Skitser til russisk kulturhistorie, 1-3 (1895-96) fremhævede han statens betydning for samfundsudviklingen og Ruslands europæiske udvikling. Miljukov var desuden af den opfattelse, at Rusland kunne og burde blive en konstitutionel stat. Under 1905-revolutionen blev han leder af det liberale Konstitutionelt-Demokratiske Parti og efter kejserdømmets fald i 1917 Den Provisoriske Regerings første udenrigsminister. Miljukov forlod Rusland i 1918 for at samle støtte til de antibolsjevikiske kræfter. Han blev en ledende person i den russiske diaspora og skrev bl.a. Rusland ved vendepunktet, 1-2 (1927). I 1930'erne forsvarede han Stalins skueprocesser og Den Tysk-sovjetiske Ikke-angrebspagt.