Arbejderfakultet, sovjetisk uddannelsesinstitution, der eksisterede i årene 1919-40. Formålet var at bringe arbejdere og bønder op på et kundskabsniveau, der satte dem i stand til at påbegynde en videregående uddannelse.