Nikolaj Jezjov, 1895-1940, sovjetisk politiker og partifunktionær. Jezjov beklædte flere ledende poster i Kommunistpartiets personel- og kontrolapparat i slutningen af 1920'erne og første halvdel af 1930'erne. Under tvangskollektiviseringen af landbruget var han kortvarigt vicelandbrugsminister. I 1936 afløste han Genrikh Jagoda som chef for statssikkerhedstjenesten og kom derved til at lægge navn til den periode, hvori Stalins masseterror kulminerede, "jezjovsjtjina". Jezjov faldt dog selv som offer for terroren; han blev afløst af Berija i 1938 og henrettet i 1940.