Kremlologi, studiet af Sovjetunionens politik og de indbyrdes magtkampe mellem de ledende politikere i Kreml. Pga. Sovjetunionens lukkethed var kremlologien baseret på undertiden usikre tolkninger af politikernes handlinger, officielle udtalelser m.m.