Gavriil Popov, f. 1936, russisk politiker. Popov er uddannet økonom og blev professor ved Moskvas Universitet og medlem af Videnskabernes Akademi. I årene 1988-90 var han chefredaktør for det førende økonomiske tidsskrift Voprosy ekonomiki. Samtidig gik han ind i politik og blev en af de varmeste fortalere for Gorbatjovs perestrojka-politik. Popov blev medlem af Sovjetunionens Folkekongres 1989 og kort efter en af de ledende skikkelser i den interregionale gruppe i Folkekongressen. Fra 1990 blev han ligeledes en ledende figur i gruppens efterfølger, bevægelsen Demokratisk Rusland. I juni 1991 forlod Popov landspolitik for at blive overborgmester i Moskva, en post, han imidlertid forlod året efter til fordel for sin akademiske karriere. I 1992 blev han formand for Ruslands Frie Økonomiske Samfund.