Politruk, (fork.f. russ. polititjeskij rukovoditel), politisk instruktør i Sovjetunionens væbnede styrker, der fungerede som repræsentant for Det Kommunistiske Parti i kompagnier, batterier og tilsvarende enheder 1919-42 (dog med afbrydelser). En politruk havde til opgave at stå for officerernes og mandskabets politiske skoling og endvidere sikre, at partiets ordrer blev efterkommet af de militære styrker, især i den tidlige periode i Sovjetunionen, da partiet endnu tvivlede på officerernes loyalitet.