Maksimalisme, (lat. maksimal + -isme), en radikal fløj inden for bolsjevismen.