.

Sovjetunionen var en statsdannelse, som blev stiftet i 1922 og opløst i 1991. Frem til 1991 var Sovjetunionen en union af 15 republikker med en række unionsministerier, der administrerede fællesanliggender, bl.a. den fælles udenrigs- og forsvarspolitik, men med formelt indre selvstyre; hver af republikkerne havde således egen lovgivende forsamling (Øverste Sovjet) og regering. I årene efter 2. Verdenskrig stræbte Sovjetunionen efter militær jævnbyrdighed med USA.

Faktaboks

Også kendt som

USSR, Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker, SSSR

Unionen omfattede størstedelen af Det Russiske Imperium (se Rusland), der var gået i opløsning i 1917. Russisk var fælles forvaltningssprog, og reelt blev unionen regeret fra Moskva af Sovjetunionens Kommunistiske Parti. Alle produktionsmidler var i offentligt eje, og en stor del af lønninger, priser, investeringer og selve produktionen blev fastlagt centralt i det planøkonomiske system.

Sovjetunionen var den ledende stormagt i et system af socialistiske stater, hvor det økonomiske samarbejde foregik gennem COMECON og det militære i Warszawapagten.

Geografi

Antallet af Sovjetrepublikker har vekslet, men efter 1956, da Den Karelsk-finske Republik blev nednormeret til såkaldt autonom republik inden for Rusland, bestod unionen af 15 republikker med Rusland (egl. Den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik, RSFSR) som langt den største. Alle var organiseret som Sovjetrepublikker, dvs. med Det Kommunistiske Parti som eneste og styrende parti, med statseje af produktionsmidlerne og med centralt styret planøkonomi fastlagt i stramme femårsplaner for produktionen.

I 1930'erne gennemførtes en forceret industrialisering, som fortsattes under og efter 2. Verdenskrig (Den Store Fædrelandskrig). Af militære og strategiske grunde skete der en omfattende omlokalisering af industrien, som påvirkede samfundsforhold og befolkningsstruktur i hele unionen. På få årtier var Sovjetunionen blevet forvandlet fra et overvejende agrart, tilbagestående og decentralt samfund til et urbaniseret industrisamfund med et velfungerende uddannelsessystem og et ret udbygget velfærdssystem. Republikkerne blev også i højere grad multietniske, især som følge af indvandring af specialuddannet arbejdskraft fra Rusland og de øvrige slaviske republikker. Trods den store mobilitet og folkeblanding og på trods af både ideologiske og uddannelsesmæssige bestræbelser lykkedes det kun i begrænset omfang at skabe en særlig sovjetisk identitet i befolkningen; den nationale kultur forblev stærk i hver af republikkerne, hvilket blev meget tydeligt i årene omkring Sovjetunionens opløsning.

Kultur

Sovjetkulturen udfoldede sig på Sovjetunionens politisk-ideologiske betingelser. Dens historie kan inddeles i faser med vekslende grader af partikontrol og censur. Læs videre om kultur i Sovjetunionen.

Religion

Sovjetunionens borgere blev allerede i 1918 i forbindelse med kirkens adskillelse fra staten og skolens adskillelse fra kirken tilsikret samvittighedsfrihed og ret til at bekende sig til hvilken som helst religion eller ikke at bekende sig til nogen. Læs videre om religion i Sovjetunionen.

Sport

Med bolsjevikkernes magtovertagelse blev det zaristiske Ruslands sportsorganisationer opløst, og al idræt blev under krigskommunismen underkastet behovet for militær uddannelse. Læs videre om sport i Sovjetunionen.

Skak

Kort efter revolutionen i 1917 blev der fra regeringens side gjort en målrettet indsats for at fremme skakspillet. Lenin, Trotskij og Stalin var alle overbeviste tilhængere af spillets kvaliteter og anså det for en gavnlig (og billig) måde at aktivere de brede masser på intellektuelt. Læs videre om skak i Sovjetunionen.

Historie

Oktoberrevolutionen i 1917 er tidligere ofte blevet opfattet som et helt afgørende nybrud i Ruslands historie; i begyndelsen af 2000-t. kan man se Sovjetperioden 1917-91 som en ganske vist meget vigtig, men dog afgrænset 74-års-episode i landets mere end tusinde år lange udvikling. Læs videre om Sovjetunionens historie.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig