Unionsrepublik, delstat i det tidligere Sovjetunionen, som formelt var en føderation. Ved unionens dannelse i december 1922 bestod den af fire, ved dens opløsning i december 1991 af 15 unionsrepublikker. Selvom enhver unionsrepublik ifølge forfatningen havde en række beføjelser, var unionen reelt en enhedsstat, idet Sovjetunionens Kommunistiske Parti, militæret, sikkerhedsapparatet og planøkonomien fungerede uden hensyn til det føderative system. Efter 1991 blev unionsrepublikkerne suveræne stater.