Et bibliotek er en bogsamling, og begrebet bruges også for den bygning eller det lokale, hvori bogsamlingen opbevares. Bibliotekstraditionen har i løbet af mange historiske epoker udviklet sig til en verdensomspændende kulturfaktor, der i nutiden manifesterer sig på mangfoldige måder: fra bibliofile privatbiblioteker, private firmabiblioteker, kommercielle informationscentre over halvoffentlige og offentlige folkebiblioteker og institutionsbiblioteker til universitetsbiblioteker og nationalbiblioteker med samlinger i millionstørrelse. Hele artiklen

Ny artikel