Kompaktreoler, tæt sammenstillede, mobile reoler, som kører på gulvmonterede skinner. Reolfagene skilles fra hinanden enten manuelt, med håndhjul eller eldrift. Ved kun at give adgang til ét reolfag ad gangen opnås, at et større antal bøger o.a. rummes på et mindre areal. Kompaktreoler anvendes fx i biblioteksmagasiner, pakhuse og kontorer.