Sofus Larsen, 1855-1938, dansk bibliotekar og filolog; ansat 1883-1925 på Universitetsbiblioteket i København, fra 1909 som overbibliotekar. Hans alsidighed i viden og væsen afspejles i hans forskning, der spænder over flere felter: klassisk filologi og historie, folkeviseforskning med klassisk-filologisk metode og kritisk holdning over for både adels- og folketradition samt nordisk historie og boghistorie.