Victor Madsen, 1873-1941, dansk bibliotekar, fra 1903 ved Det Kongelige Bibliotek. Han gjorde sig især gældende som boghistoriker og udgav Katalog over Det kgl. Biblioteks Inkunabler (3 bd., 1935-38; siden suppleret).