Antonio Panizzi, 1797-1879, italienskfødt britisk biblioteksadministrator og litterat. Forfulgt som deltager i de revolutionære bestræbelser for en samlet italiensk nation flygtede han i 1823 til England, hvor han fik asyl. Han ansattes i 1831 som bibliotekar ved British Museum og blev 1837 leder af afdelingen for trykte bøger; 1856-66 var han overbibliotekar og dermed hele museets øverste chef. Panizzi reorganiserede biblioteket totalt, hvorved han skabte et mønster for det moderne nationalbibliotek. Også fra sit eksil deltog han i den italienske frihedskamp. Se også British Library.