Danmarks Pædagogiske Bibliotek, fra 1973 navnet på landets hovedfagbibliotek for pædagogik, uddannelsesvæsen, børne- og ungdomspsykologi samt børne- og ungdomslitteratur. Det blev oprettet i 1887 under navnet Dansk Skolemuseum og blev i 1934 omdøbt til Statens pædagogiske Studiesamling. I 1989 blev Danmarks Pædagogiske Bibliotek fusioneret med Danmarks Lærerhøjskoles Bibliotek. I 2007 blev Danmarks Pædagogiske Bibliotek lagt ind under Aarhus Universitets Biblioteker i forbindelse med DPU's fusion med universitetet. Siden 2012 har biblioteket hørt under AU-Library; fra 2013 under navnet AU Library, Campus Emdrup (DPB).