Vibeke Ammundsen, 1913-1988, dansk bibliotekar. I 1941 blev hun knyttet til Landbohøjskolens bibliotek, og 1957 blev hun udnævnt til overbibliotekar ved Danmarks Tekniske Bibliotek. Under hendes dynamiske ledelse gik biblioteket allerede i 1960'erne over til it-baseret litteraturtjeneste, og efter udflytningen til Lyngby blev det indrettet med åbne hylder, dvs. med publikumsadgang til alle bøgerne. Hermed gjorde hun det til et forbillede for andre forskningsbiblioteker. Hun tog også initiativ til oprettelse af DANDOK og sad på ledende poster i internationale biblioteksorganisationer.