Dokument, traditionelt en skrivelse, et håndskrift eller et skriftligt bevismiddel, der anvendes ifm. handel eller mere officielle skrivelser, ofte af juridisk karakter. I moderne sprogbrug bruges ordet også generelt om en mængde af information på et givent trykt eller digitalt medie.