Dansk Teknisk Litteraturselskab, fra 1993 kaldet DTL – Dansk Forening for Information og Dokumentation.