Isak Collijn, 1875-1949, svensk boghistoriker, chef for Kungliga biblioteket 1916-40. Han var en internationalt anerkendt specialist i inkunabler, dvs. bøger trykt før 1500, ligesom han bl.a. udarbejdede Sveriges bibliografi intill år 1600 (bd. 1-3, 1927-38) efterfulgt af Svensk bibliografi, 1600-talet (bd. 1-2, 1942-46). Collijn var 1927-31 den første præsident for den internationale biblioteksorganisation IFLA.