Otto Walde, 1879-1963, svensk boghistoriker og bibliotekar, afdelingschef ved Uppsala universitetsbibliotek. De europæiske bogsamlinger, der i 1600-t. blev taget som svensk krigsbytte, beskrev han i Stormaktstidens litterära krigsbyten (1916-20), et af Nordens boghistoriske hovedværker.