Vilhelm Grundtvig, 1866-1950, dansk bibliotekar; 1905-36 overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus. Efter megen debat fik han i 1935 anerkendt dets dobbelte funktion som overcentral for folkebibliotekerne og som universitetsbibliotek. Grundtvig har skrevet om biblioteks- og sprogvidenskab samt om sin farfar, N.F.S. Grundtvig, hvis breve fra Englandsrejserne 1829-31 han var medudgiver af.