Carl-Rudolf Gardberg, 1898-1972, finsk bibliotekar; 1953-66 overbibliotekar ved Åbo Akademis bibliotek. Hans største videnskabelige indsats er Boktrycket i Finland (indtil 1918), 1-3 (1948-73), et hovedværk i nordisk bog- og pressehistorie.