Fritz Milkau, 1859-1934, tysk bibliotekar; overbibliotekar i Greifswald og Breslau, 1921-25 generaldirektør for Preussische Staatsbibliothek. Hans navn er navnlig knyttet til Handbuch der Bibliothekswissenschaft (1928-33, 2. udg. ved Georg Leyh, 1952-61).