G.E. Klemming, Gustaf Edvard Klemming, 1823-1893, svensk bibliotekar, overbibliotekar ved Kungliga biblioteket i Stockholm 1865-90. Under hans ledelse flyttede biblioteket fra Stockholms slott til den nuværende bygning i Humlegården. Klemming var en lærd kender af gammel svensk litteratur og udgav en lang række middelaldertekster for Svenska fornskrift-sällskapet.