Decimalklassifikation, et bibliografisk system med decimaltal som emnebaseret inddelingsprincip. Normalt bruges ordet om det klassifikationssystem, som amerikaneren Melvil Dewey udviklede. Dewey Decimal Classification blev publiceret i 1876. De danske folkebiblioteker anvender princippet i dette system.