Gunnar Carlquist, 1889-1963, svensk historiker og biblioteksmand; 1939-55 overbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Lund. Han var både forsker og administrator; hovedredaktør af Svensk uppslagsbok (1929-37; ny udg. 1947-55) og af den også for dansk personalhistorie vigtige Lunds stifts herdaminne (1943 ff.).