Gunnar Carlquist var en svensk historiker og biblioteksmand. I perioden 1939-1955 var han overbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Lund. Han var både forsker og administrator og hovedredaktør af Svensk uppslagsbok (1929-1937; ny udgave 1947-1955) og af den også for dansk personalhistorie vigtige Lunds stifts herdaminne (1943-2006).