Elof Tegnér, 1844-1900, svensk bibliotekar; sønnesøn af Esaias Tegnér. Han ledede dygtigt flytningen i 1877 af Kungliga biblioteket i Stockholm fra slottet til Humlegården og blev 1883 chef for Lunds universitetsbibliotek, hvor han indførte tiltrængte reformer. Hans Minnen och silhouetter (trykt 1974) rummer skarpt tegnede portrætter af samtidige.