Autograf, (af gr. auto- og -graf), 'selvskrift', betegnede i ældre tid et "egenhændigt manuskript" - i modsætning til en afskrift - og bruges endnu inden for musikvidenskaben i denne betydning; i dag bruges begrebet autograf mest i betydningen "egenhændig underskrift".