Rigsbibliotekar, 1943-86 embedet som øverste chef for Det Kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket samt for varetagelsen af fælles og koordinerende biblioteksopgaver. Fra 1986 varetog rigsbibliotekaren alene sidstnævnte, indtil stillingsbetegnelsen bortfaldt ved Biblioteksstyrelsens oprettelse i 1997.