MARC, (eng., fork.f. machine-readable cataloguing 'maskinlæsbar katalogisering'), struktureret it-format til inddatering og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form. Det benyttes i biblioteker over hele verden til opbygning af kataloger og til genbrug af katalogdata. MARC blev udviklet i forbindelse med Library of Congress' overgang til it-baseret katalogisering i 1960'ernes begyndelse. Mange af de lande, der anvender MARC, har udviklet nationale varianter af formatet. Et format beregnet til udveksling af bibliografiske data mellem de nationale formater, UNIMARC, er udviklet af IFLA. I Danmark anvendes danMARC-formatet.