Ib Magnussen, 1924-1972, dansk filolog og bibliotekar. Som overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus 1957-68 forestod han gennemførelsen af nybygning og omstrukturering. Han trådte tilbage af helbredsgrunde og var ved sin død lektor i klassisk filologi ved Københavns Universitet.